chất hấp thụ

  1. S

    Xử lý chất hấp thụ

    Bên cty mình có mấy tấn, Zeolite dạng viên (65-99%) và Aluminium oxide (100%) nhập từ Nhật và Pháp. Cái này hồi mua rất mắc mà do trục trặc kỹ thuật nên phải bỏ. Không hấp thụ chất độc hại gì hết mà giờ mình không biết xử lý sao với nó. Các bạn ai biết chỉ cho mình với ? Cảm ơn nhiều !
scroll-topTop