chất hữu cơ

  1. Minh YMT

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi -VOC

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (Volatile organic compound) VOC là gì Chất hữu cơ ở dạng rắn và/hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường. CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng thuật ngữ VOC trong lĩnh vực vật liệu phủ, được hiểu là hàm lượng chất...
scroll-topTop