chất thải công nghiệp

  1. Ledcored

    Xin số liệu báo cáo hiện trạng môi trường của xí nghiệp.

    Mình đang rất cần số liệu về chất thải công nghiệp ( CTR, CTNH, NT, KT ) của 1 nhà máy xí nghiệp để điền vô báo cáo. Tìm miết trên mạng không có, nên mạn phép vô đây hỏi thăm. Mọi người giúp mình được không ? Mình xin cảm ơn trước ! Sorry for this unpleasant !
  2. nngoctu

    Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2010

    Dưới đây là toàn bọ Thông tư 41/2010/TT_BTNMT và quy chuẩn QCVN 30: 2010/BTNMT đính kèm, các bạn cần load về tham khảo nha!
Top