chất thải công nghiệp

  1. P

    Chất thải rắn Phú Hà - Codi M thành lập nhà máy xử lý chất thải

    Ngày 9/4, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà và CODI M Hàn Quốc tuyên bố thành lập liên doanh xử lý chất thải y tế và công nghiệp. Tên Công ty thành lập là "Công ty TNHH Môi trường Sông Công" tại Thái Nguyên với năng lực xử lý khoảng 100.000 tấn chất thải mỗi tháng. Hoạt động bao gồm: thiêu huỷ, xử...
  2. nngoctu

    Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2010

    Dưới đây là toàn bọ Thông tư 41/2010/TT_BTNMT và quy chuẩn QCVN 30: 2010/BTNMT đính kèm, các bạn cần load về tham khảo nha!
scroll-topTop