Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chất thải công nghiệp

  1. Ledcored

    Xin số liệu báo cáo hiện trạng môi trường của xí nghiệp.

    Mình đang rất cần số liệu về chất thải công nghiệp ( CTR, CTNH, NT, KT ) của 1 nhà máy xí nghiệp để điền vô báo cáo. Tìm miết trên mạng không có, nên mạn phép vô đây hỏi thăm. Mọi người giúp mình được không ? Mình xin cảm ơn trước ! Sorry for this unpleasant !
  2. nngoctu

    Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2010

    Dưới đây là toàn bọ Thông tư 41/2010/TT_BTNMT và quy chuẩn QCVN 30: 2010/BTNMT đính kèm, các bạn cần load về tham khảo nha!
Top