Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chất thải rắn

 1. leeahnjun

  Một số nhận xét và đề xuất kiến nghị về chất thải rắn

  Một số nhận xét và đề xuất kiến nghị về chất thải rắn a) Nhận xét Thứ nhất, có sự tương quan chặt chẽ giữa quản lý CTR với mức thu nhập bình quân của quốc gia: CTR được quản lý tốt hơn ở các nước có thu nhập cao, yếu kém hơn ở các nước có thu nhập thấp. So sánh với mức trung bình của các...
 2. Ngan2001

  Các mô hình và tài chính cho quản lý chất thải rắn

  Các mô hình và tài chính cho quản lý chất thải rắn a) Mô hình quản lý Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, ở hầu hết các quốc gia, quản lý CTR là trách nhiệm của chính quyền địa phương; rất ít chính quyền trung ương trực tiếp liên quan đến quản lý CTR ngoài việc ban hành chính sách, giám...
 3. Ngan2001

  Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới

  Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới a) Phân loại và thu gom, vận chuyển Tỷ lệ CTR đô thị được thu gom thay đổi theo mức thu nhập của các quốc gia, theo đó, thu nhập của quốc gia càng cao thì tỷ lệ thu gom CTR càng cao. Cụ thể, tỷ lệ thu gom CTR ở các nước thu nhập cao và các nước...
 4. leeahnjun

  Phát sinh chất thải rắn trên thế giới

  Phát sinh chất thải rắn trên thế giới Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ phát sinh CTR sinh hoạt trung bình toàn cầu khoảng 0,74 kg/người/ngày, trong đó ở quốc gia thấp nhất là 0,11 kg/người/ngày, cao nhất là 4,54 kg/người/ngày. Tổng khối lượng CTR đô thị phát sinh trên toàn cầu vào...
 5. leeahnjun

  Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam

  Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, chất thải rắn (CTR) đang gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Ở nước ta, công tác quản lý CTR còn nhiều bất cập như tỷ lệ...
 6. T

  Xử lý mùi hôi chất thải rắn sinh hoạt

  CTR sinh hoạt khi phân hũy sinh khí H2S, Nh3, Ch3SH,... Chúng có mùi hôi đặc trưng khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt con người. hãy chia sẻ kinh nghiệm xử lý của bạn. Thanks