Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chỉ tiêu

  1. P

    làm sao chỉ tiêu Ni đạt mà không cần phải cải tạo hệ thống xử lý?

    hiện tại mình đang làm cái hoàn thành ĐTM cho công ty xi mạ. vừa rồi sở tài nguyên đi thu mẫu nước nhưng không đạt chỉ tiêu Niken. mọi người cho mình hỏi làm sao để cho chỉ tiêu Niken đạt mà không cần phải cải tạo hệ thống xử lý ( ví dụ : thêm hóa chất keo tụ nào đó, kiểm tra vận hành...). mong...
Top