chiến dịch không nilon

  1. leeahnjun

    Triển khai chiến dịch không dùng túi nilon tại 400 điểm trên toàn quốc

    Triển khai chiến dịch không dùng túi nilon tại 400 điểm trên toàn quốc 80 tấn túi nilon đã được giảm thiểu nhờ sự chung tay của các siêu thị và cộng đồng. Chiến dịch EDC sẽ giúp giảm thiểu được 80 tấn túi nilon và 5 triệu túi bột ngô được sử dụng thay thế. Chiến dịch EDC còn sát cánh cùng...
scroll-topTop