chiều cao sắp xếp hàng hóa

  1. T

    chiều cao sắp xếp hàng hóa,pallet trong kho bãi?

    Theo 1 số thông tin tìm hiểu và tham khảo trên mạng em có thấy 1 số ví dụ được nêu ra như v. 1. Chiều cao hàng hóa trong kho không được vượt quá 02 mét 2. Khoảng cách từ các thùng/ dãy hàng hóa phải cách tường tối thiểu 0.5 mét 3. Khoảng cách từ trần nhà đến đỉnh các thùng hàng/ dãy hàng tối...
scroll-topTop