Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chính phủ

  1. O

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định có hiệu lực ngày 01/04/2015. XEM THEM FILE ĐÍNH KÈM: file gốc pdf, file word, file tiếng anh sẽ post sau. NGHỊ ĐỊNH...
  2. Minh YMT

    Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

    QUYẾT ĐỊNH số 1535/QĐ-TTg BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Công Thương: a) Chủ trì...
Top