Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chính sách môi trường cho doanh nghiệp

  1. Oanh74

    Xây dựng chính sách môi trường cho doanh nghiệp

    Anh chị có ai đã từng xây dựng qua về chính sách môi trường không cho em xin chút kinh nghiệm với ạ! em đang thực hiện audit của Adidas, bên đó yêu cầu xây dựng theo bream như sau: Vision Mission: Objective: Strategy: Environmental legal compliance Water Energy Greenhouse gas Waste...