chínhachvieclam

  1. songngu93

    XIN MẪU CHÍNH SÁCH LÀM VIỆC

    Cần lắm 1 mẫu chính sách làm việc trong công ty nhất là đối với công ty gia công giày cho nike và adidas ạ! Khách hàng bên em yêu cầu có chính sách việc làm nội dung như chống quấy rối tình dục, chống ngược đãi, không sử dụng lao động dưới 16 tuổi, không phân biệt đối xử ... mà em chưa hình dung...
scroll-topTop