Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chống rác thải nhựa

  1. leeahnjun

    Chống rác thải nhựa: Bài học từ những cách làm hay

    Chống rác thải nhựa: Bài học từ những cách làm hay Thời gian qua phong trào hạn chế túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần đã lan rộng trong cộng đồng với nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ dừng lại ở vận động và kêu gọi tự nguyện, kế hoạch này...