Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chromium trioxide

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Chromium trioxide

    Chromium trioxide (Crom trioxit) Tên theo danh pháp IUPAC: Chromium trioxide; Mã số CAS: 1333-82-0 ; Mã số UN: 1463; CTHH: CrO3; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản...
Top