Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chủ nguồn thải

 1. T

  Hỏi về thủ tục xả thải, khai thác nước, báo cáo giám sát, đăng kí chủ nguồn thải

  Mọi người cho mình hỏi vài câu với. Giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Có phải báo cáo giám sát...
 2. M

  QL CTNH taị doanh nghiệp

  Anh chị và các bạn cho mình hỏi chút Công ty mình đã đk sổ chủ nguồn thải CTNH với rất nhiều mã, tuy nhiên có một số mã khối lượng phát sinh rất ít. Cty đã thuê nhà thầu thu gom CTNH Các bạn cho mình hỏi: Như vậy những mã CTNH phát sinh số lượng ít mình có thể cho thu gom cùng với những loại...
 3. Minh YMT

  Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

  Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (download file đính kèm) A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 1. Giới thiệu: Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau: - Liên số 1: Lưu tại chủ nguồn thải; - Liên số 2...
 4. Minh YMT

  Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải

  MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (download file đính kèm) (Kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMTngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Mẫu báo cáo QLCTNH của chủ nguồn thải CTNH *** (TÊN CHỦ NGUỒN THẢI) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
 5. C

  Thắc mắc đăng kí lại chủ nguồn thải

  Nhờ ace xem và tư vấn giúp hộ em với. Theo như bản đăng ký này, mỗi năm bên em đã đăng ký “ phoi, căn kim loại nhiễm thành phần nguy hại” có 300 kg/năm , còn “rác công nghiệp: thép phế liệu….” là 10.000kg/năm. Thực tế, bên em hiện đang bán cho bên thu mua mỗi tháng khoảng 1.500kg phoi nhiễm...