Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chức năng ứng cứu sự cố

  1. Minh Grac

    GRAC- chức năng ứng cứu sự cố

    GRAC- chức năng ứng cứu sự cố hoàn toàn miễn phí sử dụng cho cộng đồng dân cư biết được các tình huống và hỗ trợ người gặp nạn. - Alo cho số điện thoại khẩn cấp để tư vấn về các sự cố an toàn môi trường 1900 0340 (Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn Môi Trường) - Gọi nhanh đến số 113, 114, 115. Hỗ...