chứng chỉ an toàn làm việc trên cao

  1. bibipupu

    chứng chỉ an toàn làm việc trên cao

    Cho mình hỏi công nhân của mình đã được huấn luyện an toàn định kỳ và được cấp sổ an toàn rồi, tuy nhiên lâu lâu mới phải làm việc trên cao lấy đồ trên kệ xuống Vậy công nhân của mình có phải đang làm việc trên cao không Công nhân của mình có phải lấy chứng chỉ an toàn làm việc trên cao không
scroll-topTop