Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chứng chỉ an toàn lao động

  1. Minh YMT

    Chứng chỉ An toàn lao động tháng 7/2014

    Khóa đào tạo CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐÔNG tháng 7/2014 Chứng chỉ An toàn lao động dành cho đối tượng nhóm 2 theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động...
Top