chứng chỉ an toàn về thông cống

  1. bibipupu

    Chứng chỉ an toàn về thông cống

    Mình đọc thấy thông tư 27 quy định phải có chứng chỉ sau: 11. Làm việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải; làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ...
scroll-topTop