Ứng dụng Gom Rác GRAC

chứng nhận iso 50001

  1. N

    ISO NQA Việt Nam - Chứng nhận ISO 50001

    ISO 50001 là gì? Tham khảo thông tin tại: http://nqa.com.vn Là tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng nhằm giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này cũng sẽ giúp làm giảm phát thải khí nhà kính và các...
Top