Ứng dụng Gom Rác GRAC

chứng nhận iso

  1. C

    ISO Phân biệt giữa Chứng nhận và Công nhận

    Như mọi người đã biết, hoạt động Chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng hiện nay khá phổ biến và rất dễ thực hiện cũng như đạt được chứng chỉ chất lượng. Nhưng về hoạt động Công nhận thì hiện nay tại Việt Nam thì đang còn ít, từ trước tới nay chủ yếu là do văn phòng công nhận cung cấp dịch vụ...
  2. Minh YMT

    Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn ISO

    Cấp giấy chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Các tổ chức và các công ty thường muốn có được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO (ví dụ ISO 9001 hoặc ISO 14001) mặc dù giấy chứng nhận không phải là một yêu cầu.Lý do tốt nhất cho mong muốn...
Top