Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chứng nhận

 1. Minh YMT

  Training Phân biệt chứng chỉ chứng nhận và bằng cấp

  Phân biệt chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp như thế nào là đúng ? Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn đặc biệt từ học viên, doanh nghiệp đến cả cơ quan quản lý nhà nước Trích Luật Giáo Dục (Education Law) số 38/2005/QH11 và Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp số 74/2014/QH13 ( Law On Vocational...
 2. Minh YMT

  So sánh các khóa học về môi trường

  Trong tình hình hiện nay, quản lý môi trường cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là hệ thống các văn bản pháp luật, các yêu cầu của khách hàng cũng như việc vận hành hệ thống quản lý môi trường,… Bài viết này tổng quan (overview) các khóa học môi trường để học viên có...
 3. Minh YMT

  So sánh các khóa học an toàn lao động

  So sánh các khóa học an toàn lao động theo quy định của nhà nước Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Theo Bộ Luật Lao Động...
Top