Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chứng từ

  1. Minh YMT

    Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

    Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (download file đính kèm) A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 1. Giới thiệu: Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau: - Liên số 1: Lưu tại chủ nguồn thải; - Liên số 2...
  2. Vũ Linh

    Công ty vận chuyển CTNH

    mn ơi cho em hỏi cái này! Không biết công ty vận chuyển - thu gom - xử lý CTNH có nộp báo cáo định kỳ CTNH (các chứng từ CTNH) cho sở tài nguyên nơi công ty đc vận chuyển không? ví dụ: Công ty em ở TP HCM, công ty vận chuyển ở Đồng Nai vậy công ty vận chuyển có cần nộp chứng từ CTNH cho sở tài...