Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chuyên viên quản lý môi trường

  1. Minh YMT

    Nghề quản lý môi trường

    Khi các công ty tìm cách giải quyết vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, các nhà quản lý môi trường đang ngày càng quan trọng, đặc biệt là tại các tập đoàn lớn. Chuyên viên quản lý môi trường được giao nhiệm vụ giám sát thân thiện với môi trường tổng thể của công ty...
  2. Minh YMT

    Mô tả công việc của chuyên viên quản lý môi trường

    Công việc của chuyên viên quản lý môi trường là trách nhiệm giám sát các hoạt động môi trường của tổ chức và phát triển, thực hiện, giám sát môi trường nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Tùy thuộc vào mỗi mô hình tổ chức khác nhau như may mặc, gia công xi mạ, sản xuất thép, sản xuất hóa chất...
Top