Ứng dụng Gom Rác GRAC

clorine

  1. hoaphatdongnai.com

    Nước thải Khử trùng nước thải bằng Clo

    1. Khái niệm và tầm quan trọng của khử trùng nước thải. 1.1 Khái niệm khử trùng nước thải - Nước thải là nước được thải ra sau khi được sử dụng (cho nhu cầu sinh hoạt của con người hoặc nhu cầu sản xuất công nghiệp). - Khử trùng nước thải là quá trình loại bỏ trong nước thải những vi sinh có...
  2. H

    Nước cấp Kinh nghiệm châm Clorine cho nước cấp

    Vấn đề rất nan giải: Tôi đang vận hành hệ thống nước cấp sản xuất, có thiết kế con bơm clorine tự động bơm theo nước bổ sung. 0.25 kg Clorine 70% pha bồn 300L Nhưng khi lấy mẫu đi phân tích lượng clorine thì khi thì 4ppm khi thì 0.04pmm không ổn định, yêu cầu trong khoảng 0.4-1pmm Khi lấy mẫu...
Top