Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cô bé 8 tuổi

  1. leeahnjun

    Cô bé 8 tuổi giành giải thưởng khoa học hạt nhân liên quan đến môi trường

    Cô bé 8 tuổi người Mexico giành giải thưởng khoa học hạt nhân khi phát minh ra máy nước nóng năng lượng mặt trời ( TT ) - Cultura Colectiva đã báo cáo rằng Xóchitl Guadalupe Cruz, một cô bé 8 tuổi đến từ Mexico (Chiapas), đã được trao giải thưởng của Viện Khoa học hạt nhân của UNAM vì đã tạo...