cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  1. Di Ha

    Chất thải rắn  Xử lý chất thải rắn

    GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY Chất thải rắn và bùn thải rắn là một trong những hạng mục cần được xử lý triệt để trước khi được thải ra môi trường bên ngoài. Chất thải, bùn thải ngụy hại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái, sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc xử lý...
  2. Ms Bean

    Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

    Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: a) Công nghệ chế biến phân hữu cơ; b) Công nghệ đốt; c) Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; d) Các công nghệ tái chế, thu hồi năng lượng, sản xuất sản phẩm từ các thành phần có ích trong chất thải...
scroll-topTop