Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cơ sở xử lý chất thải

  1. T

    Xử lý chất thải nguy hại: Phải áp dụng đúng kĩ thuật

    Chất thải nguy hại nếu không được xử lý đúng cách còn gây ô nhiễm môi trường... Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với...
  2. Ms Bean

    Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là gì

    Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, sơ chế). Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ...