Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

co2

  1. H

    Vật liệu mới hấp phụ khí CO2 dễ dàng

    (KhoaHoc) - Một tấm plastic giống như miếng xốp hút khí thải nhà kính carbon dioxit (CO2) có thể dễ dàng chuyển đổi dạng nhiên liệu hóa thạch ô nhiễm này thành các nguồn năng lượng mới, ví dụ như hydro. Vật liệu này – giống một dạng plastic được dùng để gói thực phẩm – có thể đóng một vai trò...
  2. P

    Nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới

    Ngày 26/5, Cơ quan khí tượng học thế giới (WMO) thông báo nồng độ khí đi-ô-xít các-bon (CO2) trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới, cho thấy tính cấp bách của các nỗ lực hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên. WMO cho biết trong tháng Tư vừa qua, nồng độ khí CO2 trung...