Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cồn ipa

  1. M

    CỒN IPA – ISO PROPYL ALCOHOL

    TÍNH CHẤT VÀ NGOẠI QUAN CỒN IPA – ISO PROPYL ALCOHOL: Chất lỏng dạng cồn, không màu, có mùi nặng Tỉ trọng: 0.786 g/cm3. cồn isopropyl, dung môi ipa, cồn isopropyl mua ở, isopropyl alcohol mua ở, iso propyl. Tính tan trong nước: tan vô hạn ỨNG DỤNG CỒN IPA – ISO PROPYL ALCOHOL: Ứng dụng lớn...