công đoàn

  1. Ms Bean

    Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

    Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động? Trả lời - Công đoàn phối hợp với cơ quan Nhà nước nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm...
scroll-topTop