công nghệ nước ngầm

  1. leeahnjun

    Australia phát triển công nghệ giúp quản lý nước ngầm hiệu quả

    Australia phát triển công nghệ giúp quản lý nước ngầm hiệu quả Đây là hệ thống cảm biến đa năng cho phép người dùng thu thập dữ liệu về độ pH, nguy cơ giảm bớt nguồn nước, nhiệt độ và độ dẫn điện của nước ngầm. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) vừa phát triển một hệ...
scroll-topTop