công nghệ sạch

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu: Công nghệ sạch 'sẽ không giải quyết kịp thời'

    Biến đổi khí hậu: Công nghệ sạch 'sẽ không giải quyết kịp thời' Một công nghệ đột phá như thu hồi carbon và hydro không thể dựa vào để giúp Vương quốc Anh đạt được các mục tiêu biến đổi khí hậu, một báo cáo cho biết. Chính phủ đã hy vọng rằng cả hai công nghệ sẽ góp phần giảm phát thải vào năm...
scroll-topTop