Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

công nhận

  1. C

    ISO Phân biệt giữa Chứng nhận và Công nhận

    Như mọi người đã biết, hoạt động Chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng hiện nay khá phổ biến và rất dễ thực hiện cũng như đạt được chứng chỉ chất lượng. Nhưng về hoạt động Công nhận thì hiện nay tại Việt Nam thì đang còn ít, từ trước tới nay chủ yếu là do văn phòng công nhận cung cấp dịch vụ...
Top