Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

công suất trạm xử lý

  1. O

    TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM XỬ LÝ

    Mình thấy nhiều trạm xử lý nước thải xử lý không đạt. Một trong những nguyên nhân là khi tính công suất trạm đã sai. Khi đó người tính vẫn không biết là do nguyên nhân này và đưa ra nhiều phương án xử lý sự cố nhưng vẫn không đảm bảo được yêu cầu nước đầu ra. Hôm nay mình viết bài tính công suất...
Top