công ty công nghệ môi trường t.đ.a

  1. L

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành thuộc da

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành công nghiệp thuộc da Công nghiệp thuộc da ở Việt Nam bắt đầu được hình thành vào năm 1912. Khi đó chỉ có 35 doanh nghiệp, với khoảng 62% là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. Nguyên liệu chính là da trâu, bò (chiếm 70%), heo và 1 lượng ít da dê...
scroll-topTop