Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

công việc nặng nhọc

 1. hoahong39

  An Toàn Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM Các quy định pháp luật ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH Quyết...
 2. Tairo

  Thêm một số văn bản pháp luật liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại. nguy hiểm

  1. Thông tư 16-LĐTBXH/TT về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành 2. Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước...
 3. meomaythongminh

  Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ...