Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cro3

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Chromium trioxide

    Chromium trioxide (Crom trioxit) Tên theo danh pháp IUPAC: Chromium trioxide; Mã số CAS: 1333-82-0 ; Mã số UN: 1463; CTHH: CrO3; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản...