csr/ cr/ sea/ compliance

  1. L

    Tuyển dụng CSR Assistant Manager

    Một tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản đang cần tuyển 01 CSR Assistant Manager. Công việc chính quản lý các nhà máy trong hệ thống của tập đoàn về mảng trách nhiệm xã hội. Yêu cầu chung: - Tốt nghiệp Đại học ưu tiên Đại học Luật hoặc quản trị kinh doanh - Có ít nhất 5 năm về lĩnh vực trách nhiệm xã...
  2. viruslinkinpark

    CSR/ CR/ SEA/ Compliance

    Bạn nào hiện đng làm về mảng CSR/ CR/ SEA/ Compliance, điểm danh nào, cùng nhau chia sẽ kiến thức và tiêu chuẩn KH, luật!!! Mình làm CSR ngành may, hàng chủ yếu xuất đi US :))
Top