ctpat

  1. viruslinkinpark

    Chương trình an ninh, chống khủng bố (C-TPAT, Customs Trade Partnership Agaisnt Terrorism)

    :DChương trình C-TPAT, bạn biết gì, có tài liệu gì và cần chia sẽ tài liệu gì :) Hy vọng cùng chia sẽ và giúp đỡ những bạn mới, tài liệu tham khảo như file đính kèm!!!
scroll-topTop