Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ctr

  1. TuanTrung

    Tài liệu Bài tập CTR

    Ai cho em một số ví dụ về dạng bài này với 1 Xác định thành phần CTR 2 Tính thời gian cần thiết cho một chuyến xe vận chuyển 3 Xác định độ ẩm 4 Tỷ lệ phối trộn 5 Lượng CTR cần thu gom 6 Xác định cthh của rác khô 7 Tính lượng ct nito cần thu gom do trong năm học quản lý ctr em chểnh mảng quá giờ...
Top