cửa chống cháy

  1. Minh YMT

    Hỏi về cửa chống cháy

    Câu hỏi: Bạn đọc Huy, địa chỉ email: huy.d.phan@intel.com hỏi: "Tôi đã đọc các Tiêu Chuẩn Việt Nam về hệ thống pccc và có 1 số thắc mắc về cửa báo cháy do không thấy nêu rõ trong các văn bản từ 1995 tới nay nên xin nhờ Cục tư vấn giúp Công ty tôi hiện có 1 số thắc mắc về cửa chống cháy...
scroll-topTop