Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cục hóa chất

  1. Minh YMT

    Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất

    Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất Ngày 18/11/2014 Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo về quản lý hóa chất Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Phần mềm được thiết kế để đưa ra các thông tin sau: 1. Thông tin về...
  2. meomaythongminh

    Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc thành lập cục hóa chất trực thuộc bộ công thương

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC HÓA CHẤT TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...