cục hóa chất

 1. Minh YMT

  Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất

  Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất Ngày 18/11/2014 Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo về quản lý hóa chất Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Phần mềm được thiết kế để đưa ra các thông tin sau: 1. Thông tin về...
 2. Minh YMT

  khóa học an toàn hóa chất tháng 11/2014

  Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều kiện sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất: Cấp quản lý, Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất; Người lao động...
 3. meomaythongminh

  Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc thành lập cục hóa chất trực thuộc bộ công thương

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC HÓA CHẤT TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...
Top