Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

daf khí hòa tan

  1. B

    Cơ chế bồn tạo áp khí hòa tan bể tuyển nổi

    Chào mọi người. Đây là hình bồn tạo áp của bể tuyển nổi khí hòa tan. Mọi người cho mình hỏi cái khoanh tròn là gì vậy ? Nó hoạt động như thế nào và có thể mua ở đâu trên thị trường. cảm ơn.