Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đam mê

  1. hoahong39

    Hình ảnh của tôi trong 10 năm tới

    HÌNH ẢNH CỦA TÔI TRONG 10 NĂM TỚI A. Trong công việc: 1. Tôi muốn đạt mức lương bao nhiêu? 2. Tôi muốn chịu trách nhiệm đến mức nào? 3. Tôi muốn mình có quyền hành tới đâu? 4. Tôi muốn có được uy tín từ công việc - làm cách nào? B. Trong gia đình: 1. Tôi muốn đem đến cho bản thân và gia đình mức...
Top