Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đăng ký chủ nguồn thải

  1. M

    Khối lượng chất thải nguy hại

    Chào các anh chị, Công ty em đã đăng ký chủ nguồn thải từ năm 2011, nhưng hiện nay có một chất thải mà khối lượng tăng thêm. Trong báo cáo QLCTNH hàng năm khối lượng thải thực tế tăng thêm (vượt định mức cũng khá nhiều) đó có vấn đề gì không ạ? có cần làm thủ tục giấy tờ gì không ạ? Em xin cảm ơn
Top