Ứng dụng Gom Rác GRAC

đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  1. A

    Hồ sơ Sổ chủ nguồn thải CTNH

    Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Có khá nhiều công ty, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh thắc mắc một số điều là: Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ gì ? Tại sao phải có sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại? Những đối tượng nào cần phải làm sổ chủ nguồn thải chất thải...
Top