đang thử nghiệm

  1. leeahnjun

    Các nhà khoa học của Đại học Mở đang thử nghiệm 'Bụi mặt trăng' cho nước

    Các nhà khoa học của Đại học Mở đang thử nghiệm 'Bụi mặt trăng' cho nước "Bụi mặt trăng" có thể là nguồn nhiên liệu quan trọng, vật liệu xây dựng và thậm chí là nước uống cho các phi hành gia, theo Đại học Mở. Các nhà nghiên cứu ở Milton Keynes đang điều tra cách con người có thể "sống ngoài...
scroll-topTop