Ứng dụng Gom Rác GRAC

danh gia nha may

  1. L

    Tuyển dụng CSR Assistant Manager

    Một tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản đang cần tuyển 01 CSR Assistant Manager. Công việc chính quản lý các nhà máy trong hệ thống của tập đoàn về mảng trách nhiệm xã hội. Yêu cầu chung: - Tốt nghiệp Đại học ưu tiên Đại học Luật hoặc quản trị kinh doanh - Có ít nhất 5 năm về lĩnh vực trách nhiệm xã...
Top