Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đánh giá rủi ro

 1. L

  Các bước đánh giá rủi ro

  Các Bước đánh GIá Rủi Ro Bước 1: Nhận diện mối nguy (Hazard identification) Khi bạn làm việc hàng ngày ở một nơi, ta có thói quen dễ dàng bỏ qua một số mối nguy, vì vậy một số mẹo sau đây để giúp bạn xác định những vấn đề đó • Đi bộ xung quanh nơi làm việc và tìm kiếm những gì mà bạn có thể...
 2. Minh YMT

  Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí d

  QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2015/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dầu khí ngày 18 tháng 12 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ ban hành...
 3. Minh YMT

  Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật...
 4. daibangxanh

  Hướng dẫn đánh giá rủi ro phát thải hóa chất nguy hại

  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)