Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đánh giá viên trưởng

  1. Ms Bean

    lead auditor là gì

    Trên mạng chúng ta thường thấy chữ Lead auditor - đánh giá viên trưởng Vậy lead auditor là gì ? Ai có thể tự xưng là auditor/lead auditor ? Nhiều người tự xưng là lead auditor trong tư vấn hoặc giảng viên. Vậy làm sao biết được chính xác ?
Top