Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh

  1. Minh YMT

    Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh 2018-07-17

    PHỤ LỤC II Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất này phải có giấy phép do Bộ Công Thương (Cục Hóa Chất) cấp
Top